• Als de wijk de ruimte pakt

  Als de wijk de ruimte pakt is een tussenstand van het ‘gebiedsgericht werken’. Sinds 2015 ondersteunt de gemeente bewonersinitiatieven in zogenaamde gebiedsteams.
  Het is een kleurrijk boekje vol foto’s en verhalen uit de wijk. Van Lewenborg tot Laanhuizen, van Reitdiep tot De Wijert: overal in de stad zetten bewoners zich in, of het nu gaat om veiligheid, groen, armoedebestrijding of gezondheid

  Lees hier het boekje

   
   
 • Nacht van Kunst en Wetenschap hoog gewaardeerd

  Sinds een aantal jaar wordt in Groningen het festival “De Nacht van Kunst &Wetenschap” georganiseerd. Jongere respondenten zijn meer bekend met De Nacht en bezoeken het festival ook vaker dan oudere respondenten. Voornamelijk het programma van het festival kan volgens de respondenten worden verbeterd. Ruim de meerderheid vindt het belangrijk dat er in Groningen een festival als ‘De Nacht van Kunst & Wetenschap’ georganiseerd wordt.

   lees hier het rapport

   
   
 • Gymzalen 2016

  In totaal is 65% van de respondenten tevreden of zeer tevreden over de gymzalen en dojo’s in het algemeen, 35% is ontevreden of zeer ontevreden. In vergelijking met het onderzoek uit 2013 is het percentage van de tevreden sporters afgenomen met 7%, dit was 72%. De ontevredenheid heeft vooral te maken met het onderhoud en de hygiëne van de sportvloer, kleedkamers, douches en toiletten.

  lees hier het rapport

   
   
 • Erfgoed

  Bijna alle respondenten vinden behoud van en aandacht voor erfgoed in de stad belangrijk. En niet alleen is er veel waardering voor gebouwen, maar ook voor (openbaar) groen en water. Zo staan het Noorderplantsoen (3), het Stadspark (9) en het Sterrebos (11) hoog in de top 20 van favoriete monumenten. Uiteraard staat de Martinitoren op 1 in deze lijst.

  lees hier het rapport

   
   
 • Wijkenquete leefbaarheid 2016

  Ruim 8.300 stadjers hebben 14.000 vragenlijsten ingevuld. We zijn nu druk bezig om de resultaten van de wijkenquête te verwerken. In het voorjaar van 2017 publiceren we de uitkomsten, onder andere op deze website.

  Eerdere onderzoeken
  Al 20 jaar (sinds 1996) voeren we elke twee jaar de enquête leefbaarheid en veiligheid uit.

  bekijk hier eerdere rapportages

   
   
 • Windenergie

  Ongeveer twee derde (61,5%) van de respondenten vindt dat de voordelen van windenergie zwaarder wegen dan de nadelen. Het meest genoemde voordeel van windenergie is dat het nooit op raakt. Als nadeel dat ze windmolens niet mooi vinden en de geluidsoverlast van de molens. Een bedrijventerrein wordt door de meeste mensen gezien als een geschikte plek voor windmolens.

  lees hier het rapport